CONTENTS

volvo scandinavian
Parking and & Transport

Parkering & Transport

RESA MED BIL. 

Åskådare bör följa den gröna och gula skyltningen som leder till den offentliga parkeringen för Volvo Car Scandinavian Mixed. 

Följ inte navigering som leder till huvudentrén för Halmstad Golfklubb eftersom det inte kommer att finnas någon publik parkering där. 

Parkeringsavgiften på den allmänna parkeringen är 150kr/ dag. 

 

PUBLIK SHUTTLE SERVICE 

Mellan onsdag den 8 juni till söndag  den 12 juni kommer en temporär shuttlelinje upprättas med bussar som åker mellan Halmstad resecentrum och evenemanget. Bussarna kommer också stanna vid Stora torg i centrala Halmstad. 

 

Busstider: 

För exakta busstider hänvisas besökare till Hallandstrafikens app. 

Bussar avgår var 10: onde minut. 

 *Vänligen ha i åtanke att shuttlebussarna påverkas av den lokala trafiken och att avgångstider kan variera.  

 Bussarna är handikappanpassade. 

 

Parkering för rörelsehindrade  

Det kommer finnas parkering för rörelsehindrade på evenemanget mot uppvisade av giltig bricka synlig i bilen. Besökare med rullstol ombedes ta kontakt med [email protected] för att få access till evenemanget.  

 

TAXI/UBER 

Plats för avlämning och upphämtning med Taxi/Uber ligger vid Karlstorp Camping i anslutning till ”Public Car Park 1”

 

CYKLAR

Cykelparkering kommer att finnas på de båda allmänna parkeringarna vid First Camp och Karlstorp. Cyklar lämnas på egen risk. Använd ditt eget lås. 

TRAVEL BY CAR

Spectators should follow the green and yellow road signage which will direct you to the off-site public car parking for Volvo Car Scandinavian Mixed

Please do not follow your sat nav to the main entrance as there will be no public access to Halmstad Golf Club for spectators’ vehicles.  

There will be a 150 SEK charge per car at the public car park. 

 

PUBLIC SHUTTLE SERVICE 

Volvo Car Scandinavian Mixed will operate a shuttle service from Resecentrmn from Wednesday 8th June – Sunday 12h June. Buses will also stop at Stora torg  in the town square. 

 

BUS TIMINGS:

For bus timings please check Hallandstrafikens app  

One bus every 10 minutes. 

 *Please keep in mind that the bus shuttle service is subject to regular road congestion and timings may vary from the above. 

Busses operating on this service will have accessible access. 

 

DISABLED CUSTOMERS

There will be dedicated disabled spaces on site for spectators whose vehicles display a blue badge. Wheelchair users will need to contact [email protected] in order to make arrangements in advance and gain admission to site.  

 

TAXI/UBER

Taxi and Uber drop off and collection will be at Karlstorp Camping which is labelled Public Car Park 1.

 

BICYCLES 

Bicycle parking will be available at the both public car parks at First Camp and Karlstrop.  Bicycles are left at your own risk.  Please provide your own lock.