CONTENTS

volvo scandinavian
Spectator Etiquette

 • Förbli stilla för varje slag och rör dig inte förrän alla spelare i gruppen har slått eller hålat ur. 
 • Stå på knä eller sitt ner om du är på första raden. Tänk på andra åskådare när du använder ett paraply. 
 • Prata inte med spelarna medan de är på banan. 
 • Håll dig bakom repen och barriärerna på banan och använd de officiella övergångsställena. 
 • Gå, spring inte och följ banmästare – de försöker göra din dag roligare. Det finns ingen klädkod i allmänna utrymmen. 
 • Klä dig efter väderförhållandena. Förnuftiga skor bör bäras. Inga metallspikar tillåtna. 
 • På grund av social distansering är det förbjudet för åskådare att be om spelarautografer. 
 • Lyssna på alla tillkännagivanden till högtalare och följ instruktioner från tjänstemän och frivilliga om de skulle behövas. 

 

Banan 

Åskådare kan röra sig fritt runt golfbanan men håll dig utanför repen. Kontrollerade övergångsställen, som är tydligt markerade med vägvisare och bemannade av banmarskalkar, bör användas vid korsning av fairways. 

 

Evakueringsprocess 

Om det är nödvändigt att evakuera platsen, vänligen följ instruktionerna från banmästare, volontärer och evenemangsansvariga på ett ordnat sätt.

 

Kläder och vad man ska ha på sig 

Det skulle rekommenderas att bära avslappnade golfkläder. Marken är ojämn och särskilt under våta förhållanden kan marken bli hal, därför bör lämpliga skor bäras för att undvika skador. Vänligen kontrollera väderprognosen innan du ger dig av till evenemanget. 

 

Rökpolicy 

Rökning är inte tillåten i någon form, inklusive utomhusbalkonger och utsiktsplattformar. 

volvo scandinavian
Spectator’s Etiquette
 • Remain still for each shot and do not move until all the Players in the group have played or holed out.
 • Kneel or sit down if you are in the front row.  Consider other spectators when using an umbrella.
 • Do not speak to the players while they are on the course.
 • Please keep behind the ropes and barriers on the course and use the official crossing points.
 • Walk, don’t run, and obey the course marshals – they are trying to make your day more enjoyable.
 • There is no dress code in public areas.
 • Dress accordingly for the weather conditions. Sensible shoes should be worn. No metal spikes allowed.
 • Due to social distancing, spectators are prohibited from asking for player autographs.
 • Please listen to any public address announcements and follow instructions from officials and volunteers should they be necessary.

 

Clothing and What to Wear

It would be recommended to wear casual golf wear. The ground is uneven and particularly under wet conditions the ground may become slippery therefore appropriate footwear should be worn to avoid injury.  Please check the weather forecast before you set off on your journey.

Smoking Policy

Smoking is not permitted in any structure, including outdoor balconies & viewing platforms.