CONTENTS

volvo scandinavian
Mobiles & Cameras

Användning av mobiltelefoner 

Användning av mobiltelefoner är tillåten men begränsad till endast dedikerade områden, där evenemangsskyltar kommer att referera till dem som “mobiltelefonzoner”. Endast i dessa dedikerade områden kan samtal ringas eller tas emot, men telefonerna måste vara på tyst läge hela tiden. 

 

Användning av kameror, datorer och annan elektronisk utrustning under tävlingen torsdag till söndag är inte tillåten annat än med vederbörlig ackreditering. Kameror är tillåtna under Pro Am på onsdag. 

 

Det är inte tillåtet att skapa eller distribuera sändningar, kommentering, nyhetsrapporter, data, resultat eller statistik på något sätt i vilket format eller media som helst, inklusive sådana via mobiltelefon eller annan trådlös enhet. 

 

Kameror

Kameror är ENDAST tillåtna på Pro Am dagen – onsdag. Kameror är INTE tillåtna på tävlingsdagarna – torsdag, fredag, lördag och söndag. Även om mobiltelefoner är tillåtna under alla fem dagar av evenemanget, är användningen av kamerautrustning enligt ovan.

 

WI-FI 

Gratis Wi-Fi finns tillgängligt för åskådare på hela Volvo Car Scandinavian Mixed Site.

 

Mobilladdning 

Inga laddstationer för mobiler finns tillgängliga 

The Use of Mobile Phones

The use of mobile phones is permitted but restricted to dedicated areas only, where event signage will refer to them as “mobile phone zones”. Only in these dedicated areas can calls be made or received, however phones must remain on silent at all times.

 

The use of any cameras, computers and other electronic equipment at the Tournament Thursday to Sunday is not permitted other than with the proper accreditation. Cameras are allowed during the Pro Am on Wednesday.

 

Making or distributing broadcasts, commentary, news reports, data, results or statistics by any means in any format or media including any such by mobile phone or other wireless device is not permitted.

 

Cameras

Cameras are permitted ONLY on Pro Am Day – Wednesday.  Cameras are NOT permitted on Match Days – Thursday, Friday, Saturday and Sunday.  Although mobile phones are permitted on all five days of the event, the use of the camera facility is as per the above.

 

WI-FI

Free Wi-Fi is available for spectators throughout the Volvo Car Scandinavian Mixed Site.

 

Phone Charging

No Phone charging stations