CONTENTS

volvo scandinavian
Grandstand Seating & Leaderboards

Läktare 

Gratis åskådarplatser finns tillgängliga på 16: onde hålet. Fri placering (200 platser) 

En särskild rullstolsanpassad plattform kommer finns tillgänglig vid 18:onde hålets green. 

Ingen rökning får ske på läktare eller andra åskådarplattformar. Alkohol är tillåtet vid läktare på detta event. Åskådare ombedes att inte stå upp när spel pågår.  

 

Ytterligare åskådarplatser. 

Sittplatser finns i VCSM Village i anslutning till matserveringar, storbildskärmar och utställare. Det finns också sittplatser vid var och en av de offentliga serveringsställena på banan 

 

Leaderboard  

Live leaderboards finns placerade i anslutning till hål: 4,14, 15, 16, 17, 18 för att uppdatera dig om spelet.

Storbildsskärmar finns också placerade vid 16:onde hålets green och hål 18:onde hålets green och i Spectator Village

 

 

volvo scandinavian
Grandstand Seating: 

Sit, relax and enjoy the live action.  

Free Spectator grandstand seating is available on a first-come first-served basis in the following locations: 

  • 16th Green – Free seating (200 seats)

 

A dedicated wheelchair viewing area will be positioned at the front of the 18th green. 

NO SMOKING in the grandstands or viewing platforms. Alcohol will be permitted on the grandstands at this event. Spectators are kindly asked not to stand in the grandstands during play. 

 

Additional Seating: 

There are seating areas located in the Championship Village surrounding the food outlets, big screen, and exhibitions. There are also seating areas at each of the on-course public catering outlets. 

 

Leaderboards: 

Live leaderboards are located across holes 4/14, 15, 16, 17, 18,  to keep you up to date with the action.
Big Screens are also located at 16th Green, 18th Green and Spectator Village