CONTENTS

volvo scandinavian
First Aid & Toilets

Toaletter och Första hjälpen 

Det finns publika toaletter på följande platser.   

  • Spectator Village 
  • Servering vid 6:e hålet 
  • Servering vid 10:e hålet 
  • Servering vid 13:e hålet 

 

Bekanta dig med placeringen av första hjälpen-stationer och vattenstationer. 

Leta efter en karttavla när du går in på arenan, detta hjälper dig att hitta utgångar, viktiga faciliteter och annan viktig information. 

 

Medicinsk första hjälpen 

Fullständig medicinsk och första hjälpen-anläggning finns i Spectator Village. Om du behöver medicinsk hjälp när du är ute på banan, vänligen fråga en marskalk eller evenemangstjänsteman som kan kalla på hjälp. 

volvo scandinavian

Toilet Facilities / First Aid 

There are public toilet facilities available in the following areas –  

  • Spectator Village 
  • 6th Public Catering 
  • 10th Public Catering 
  • 13th Public Catering 

 

Familiarise yourself with the location of First Aid stations and refreshment areas.  

On entry to the venue look for a map board, this will help you find exits, key facilities and provide other key information.  

 

Medical First Aid 

Full medical and first aid facility is in the Spectator Village. Should you require medical assistance whilst out on course, please ask a marshal or event official who can radio for assistance.