CONTENTS

volvo scandinavian
Accessibility

Personliga assistenter 

Om du behöver en personlig assistent för att delta i ett evenemang med dig, erbjuder DP World Tour en gratis vårdbiljett till gäster med funktionshinder som har köpt en biljett. För att utfärda en vårdbiljett vänligen kontakta callcentret på UK 01344 840550, Utanför UK +44 1344 840550 eller genom att e-posta [email protected] 

Bevis på behörighet krävs. 

 

Är rullstolar tillåtna på plats under tävlingen? 

Rullstolar och andra motoriserade stolar är tillåtna på evenemangsområdet. 

Ett dedikerat avspärrad område för rullstolar, kommer att placeras bredvid 18:e och bredvid 1:a tee. 

Tillgängliga toaletter finns i den offentliga serveringen i VCSM Village och i klubbhuset. 

 

Bilparkering:

Avsedd parkering för innehavare av Blue Badge finns inom parkeringsplats 1. 

För de med tillgänglighetsproblem som behöver parkering på plats, vänligen maila 

 

Kan jag ta med en barnvagn? 

Jo det kan du. Var dock uppmärksam på ojämn terräng. Barn ska alltid ha sällskap av en vuxen. 

Marken är ojämn och särskilt under våta förhållanden kan marken bli hal, därför bör lämpliga skor bäras för att undvika skador. 

volvo scandinavian
Accessibility 

Personal Assistants

If you need a personal assistant to attend an event with you, the DP World Tour offers a complimentary carer ticket to customers with disability who have purchased a ticket. To request a carers ticket please contact the call centre on UK 01344 840550, Outside UK +44 1344 840550 or by emailing [email protected]
Proof of eligibility is required.

Are wheelchairs allowed on site at the Championship? 

Wheelchairs and other motorised chairs are allowed on the tournament grounds.

A dedicated wheelchair roped off viewing area, will be positioned beside the 18th and beside the 1st tee.

Accessible toilet facilities are in the public catering area in the Spectator Village and within Halmstad Clubhouse.

Car Parking:

Designated parking for Blue Badge holders is located within Car Park 1.

For those with accessibility issues who require parking on site, please email

[email protected]